Mozogj, hogy okosabb lehess!

  • Post category:karate

20 éve a Derecskei Karate Klub tagja és évek óta edzője Csuka Tamás. Óvodásokat, gyerekeket és felnőtteket tanít az egyesület berkein belül. Továbbá a Járási T.Ü.CS.Ö.K program keretében karate foglalkozásokat tart hátrányos helyzetű gyerekek számára a Pocsaji Általános Iskolában. Nemrégiben egy igen érdekes KSG nevezetű képzésen vett részt, erről kérdeztem Őt.

Tamás pár mondatban össze tudnád foglalni mi is a KSG 1 instruktori képzés?

A KSG egy mozaikszó, amely a Kid’s Smart Gymnastics szókapcsolatból származik. Magyar megfelelőjeként ,,kisOkos Tornaként” vagy ,,okosító mozgásként” szoktuk említeni.

A KSG instruktori képzés célja (kisOkos torna képzés”), hogy olyan képzett, gyakorlatias oktatók kerüljenek ki, akik képesek a személyek mozgásának és viselkedésének alap szintű felmérésére, valamint a felmérést követően csoportos vagy egyéni edzéstervezésre. Egy KSG oktató az edzések tervezésénél illetve vezetésénél figyelembe veszi az életkori sajátosságokat és az idegrendszeri érés folyamata alapján csecsemő és gyermekkori nagymozgásokat, egyéni, páros és csoportos játékokat és fejlesztő eszközöket használ a foglalkozásai során.

Talán a legfontosabb cél, hogy a gyermekeknél elősegítsük az iskola érettség elérését, mely egy KSG foglalkozáson az idegrendszeri érés mozgás általi, játékos fejlesztésével történik.

Te hol alkalmazod, milyen korosztálynál?

Legnagyobb hasznát jelenleg az derecskei Ovi Karate csoportomban veszem, de elmondható, hogy ezek az edzések csak nyomokban tartalmaznak karate elemeket. Az ovis karate foglalkozásokon megmaradtak a japán vezényszavak és az edzőtermi etikett; és jómagam is karate ruhában vagyok, de szinte teljesen a KSG rendszerére építek, amelyhez persze pozitívan hozzájárul 20 éves karate múltam és edzői tapasztalataim.

Akkor ez a játékos mozgásfejlesztés bármilyen sportfoglalkozásba beilleszthető? /testnevelés, foci, kosárlabda, karate…/

Manapság egyre inkább előtérbe kerül az edzések viszonylag korai éltkorban történő kezdése, mely számos előnnyel jár, amennyiben azok döntően általánosan- és sokoldalúan fejlesztő gyakorlatok felhasználásával történnek. Ezzel szemben a korai specializáció, a speciális edzések fiatal életkorban történő elkezdése számos veszélyt rejthet magában. Ha az általános és sokoldalú képzés elmarad az a későbbi életkorokban a fejleszthetőségnek egyértelműen gátat szabhat.

A KSG alkalmazható minden sportág alapjaként gyerekeknél, felnőtteknél, élsportolóknál egyéni, kis és nagy csoportos képzésben egyaránt. Bármely sportág előkészítésére, kiegészítésére alkalmas és miután ezen módszerekkel jó általános képességekkel ruháztuk fel diákjainkat megteremtettük a feltételeit, hogy magas szintű sportágspecifikus képességeket kezdjünk el építeni.

Te hogyan illeszted be a gyerekek karate edzésébe?

Jól használható a bemelegítésnél, levezetésnél, de kondicionálásra és a figyelem ,,felrázására” is ad lehetőséget. A KSG képzés előtt is sok elemet használtam a képzés során tanultakból, de messze nem volt ennyire tudatos a részemről, de most, hogy már kezemben van ez a rendszer nagyobb biztonsággal foghatok hozzá akár óvodás korúak képzéséhez is.

Ezek a fejlesztő gyakorlatok, amiket alkalmazol a foglalkozások során ajánlottak-e terápiás célokra is? /hiperaktivitás, figyelemzavar, mozgásbéli lemaradás…/

Ismert társadalmi jelenség, hogy a mai gyerekek már nagyon keveset mozognak a szabadban, keveset bicikliznek, futkároznak, másznak fára ritkán töltik az időt hétköznapi játékokkal. A szükséges és életkori sajátosságoknak megfelelő mozgás hiányában az idegrendszer érése sem lesz megfelelő, ennek hiányában írás, olvasás, beszéd hiányosságok léphetnek fel. Az előbb említett fejlődési elmaradások megelőzésére nyújthat jó alternatívát a KSG rendszere. Fontos viszont kijelenteni, hogy a KSG nem terápia. A megelőzésről, mozgás készség javításról, egyszerű írás, olvasás, számolási nehézségek javításáról szól.

Mik a terveid a jövőre nézve?

Elképzelhető, hogy a közeljövőben a derecskei óvodások számára nem csak Ovi Karate edzések keretein belül, hanem önálló tréningként is lesz lehetőség KSG okosító mozgás gyakorlására, valamint a Derecske Budo Egyesület új, saját edzőtermének elkészülése után alsó tagozatos diákok számára is szeretnénk elérhetővé tenni ezt a mozgáslehetőséget.